04/03/2014

 

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YATIRIM STRATEJİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V,No:60 sayılı “Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde şirketin portföy yapısına uygun olacak şekilde “Karşılaştırma Ölçütü”’nün aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş
Karşılaştırma Ölçütü
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş
Strateji Bant Aralığı
BİST Ulusal 100 Endeksi
5 %
Pay Senedi
%0-%30
KYD O/N Ters Repo Endeksi
20 %
Ters Repo-BPP
%0-%30
KYD 365 gün TL Bono Endeksi
20 %
Devlet iç borçlanma senetleri
%0-%30
KYD 182 gün TL Bono Endeksi (Sabit)
55 %
Özel sektör borçlanma senetleri
%40-%70

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.