Toplantı Tutanakları

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 19.07.2018

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 19.09.2017

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 21.07.2017

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 17.05.2014

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 30.03.2013

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 03.05.2012

... Hazirun Cetveli

... Ek 1 Tutanak A Grubu

            Hazirun Cetveli

... Ek 2 Tutanak B Grubu

            Hazirun Cetveli

* Genel Kurul Toplantı Tutanağı / 01.04.2011

... Hazirun Cetveli

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.