Portföy Bilgileri
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi 27-28-29 Temmuz 2011
Ortaklık Yapısı
30 Haziran 2016 itibariyle
Adı / Soyadı ve Ticaret Unvanı
Sermaye (TL)
Hisse Adedi

Oran (%)

Grubu
   
Mustafa ŞAHİN
100.000
100.000
0,50
A
Ortaklık Toplam Değeri

23.534.929,53

Diğer Halka Açık Kısım
19.900.000
19.900.000
99,50
B
Birim Pay Başına Toplam Değeri
1,176746
Toplam
 20.000.000
20.000.000
100 %
BİST'de İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyatı
0,479
Not:
Nama yazılı paylar dışında diğer paylar halka arz edilmiş paylar statüsündedir.

Portföy Dağılımı (%)

30.06.2016

 Portföy Yöneticisi
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür
 GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Hisse Senetleri
21,31
Adı Soyadı
Ünvanı
Devlet Tahvili
13,82
Orkun ŞAHİN
Yön. Kur. Bşk.
Ters Repo
13,52
Ali ARSLAN
Yönetim Kur. Bşk. Yrd.

Özel Sektör Borçlanma Senetleri

51,35
Tarkan KIRLANGIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
Gülnur Berber CİVELEK
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi / Denetimden sorumlu Komite Üyesi. / Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Toplam
100,00
 
Sevinç BOZKURT
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komite Bşk. / Kurumsal Yönetim Komite Bşk.
 
Seda BAYRAK
Genel Müdür
 
Mali İşler
Adı Soyadı
Görevi
 

Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütü

EURO KAPİTAL YAT. ORT. A.Ş. SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Temel Bilgiler

Son Güncelleme Tarihi
12.08.201
6

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.