Genel Kurul

* 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı (19.07.2018)

* Tutanak

* 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı (21.06.2018)

* 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı (19.09.2017)


* 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı (21.07.2017)


* 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı (11.06.2016)

* 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı (14.05.2016)


* 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı (28.03.2015)


* 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

* Hazır Bulunanlar Listesi

* Kar Dağıtım Tablosu

* Tadil

* Tutanak